čítania tváre

Kategórie čítania tváre
Duchovný význam očí Sanpanku
čítania tváre
Informácií je toľko, že o tých, ktorí majú oči Sanpanku, sa hovorí, že boli obdarení duchovnou silou. Sanpankus má schopnosť predvídať budúce udalosti a dokáže vidieť do budúcnosti. Veľa ľudí sa ma pýtalo, čo to znamená mať oči s tromi bielymi stranami. Bielu na spodnej strane Japonci nazývajú Sanpaku. Dúhovky sa nedotýkajú spodnej časti očného viečka, an